Ditt val!

Tala om för regeringen vad du vill!
Vilka frågor tycker du är viktiga för Sverige. Ingen politik, religion, rasism, hat etc. Sådana uttalanden gör att alla dina viktiga frågor tas bort.
 
Låt oss hjälpa regeringen med det viktigaste!

Läs mera här!

 

Min regering prioriterar detta!

Bara EN fråga per rad!
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Image

Stöd oss i kampen för ett demokratiskt Sverige!

 

Pengarna går till server, programmering OCH ett pris för de 10 bästa (mest klickade)  frågorna!

 

Dessutom till vidareutvecklingen när BankID ska användas för att svara på de frågor som var mest frekventa.